Classic & Sports Car Fund

Classic & Sports Car Fund   Zoals tijdens de netwerkbijeenkomst van 6 juni jl. al werd aangestipt is TIIN Capital continu bezig met te luisteren naar de vraag uit de markt. Niet alleen vraagt onze achterban naar aandacht voor de snel veranderende ontwikkelingen in de wereld door de technologische vooruitgang, maar ook wordt een goed…